Szkolne Koło Wolontariatu

Narodowe Czytanie 2020

 „Balladyna” Juliusza Słowackiego była  tegoroczną lekturą podczas dziewiątej odsłony Narodowego Czytania 2020.

Do ogólnopolskiej akcji, organizowanej od 2012 r. przez Prezydenta RP, włączyło się Szkolne Koło Wolontariatu we współpracy z Publiczną Biblioteką  oraz Filią Gminnego Ośrodka Kultury w Brzózie Stadnickiej.

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia i wysłuchania fragmentów dramatu Juliusza Słowackiego w wykonaniu:

Balladyna – Ewa Nowak uczennica kl. 7

Alina  - Dominika Wilczek uczennica kl. 7

Pustelnik – Jakub Januszyński uczeń kl. 8

Kirkor – Maksymilian Nicpoń  uczeń kl. 7

Goplana  - Agnieszka Babiarz  dyrektor SP w Brzózie St.

Wdowa – Małgorzata Babiarz dyrektor BP w Żołyni

Skierka – Jolanta Fus nauczyciel jęz.polskiego w SP w Brzózie St.

Chochlik – Renata Fergisz nauczyciel wych. fizycznego w SP w Brzózie St.

Nagranie, montaż – Anna Niemiec kustosz BP w Żołyni

Dekoracje – Jolanta Piszko  GOK w Brzózie St.

UWAGA !!!

Ze względu na zagrożenie Covid 19 informuję Rodziców, iż uczniowie mający zajęcia od godz. 8.00 będą wpuszczani do szkoły nie wcześniej niż o godz.7.45, uczniowie rozpoczynający zajęcia o godz 8.50 będą wpuszczani do szkoły nie wcześniej niż o godz . 8.45.

Wszyscy uczniowie szkoły zostaną wyposażeni jednorazowo przez szkołę w przyłbice, w razie zgubienia lub zniszczenia przyłbicy zobowiązuje się Rodziców o wyposażenie swojego dziecka w przyłbicę zakupioną na koszt własny.


W związku z zaistniałą kryzysową sytuacją proszę Rodziców o poważne podejście do sprawy i wyrozumiałość.Dyrektor Szkoły Agnieszka Babiarz

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

PODSTAWOWE INFORMACJE DLA UCZNIA I RODZICA

 1. Ze względu na epidemię koronawirusa nie organizuje się Mszy Św. inaugurującej nowy rok szkolny. Zainteresowane osoby mogą  przystąpić do Sakramentu Pokuty      i uczestniczyć we  Mszy Św. w dniach poprzedzających rozpoczęcie roku szkolnego. 

2.

1 września na godz. 9.00 do szkoły zapraszamy  uczniów klasy pierwszej wspólnie  z rodzicami. 

9:30 Oddział przedszkolny (Grupa młodsza)

10:30 Oddział przedszkolny (Grupa starsza)

Wchodząc do szkoły dzieci i dorośli zakładają maseczki, dezynfekują ręce oraz zachowują zalecany dystans społeczny.

3. Uczniowie klas od II do VIII przychodzą do szkoły 2 września zgodnie z planem, który zostanie zamieszczony stronie WWW szkoły oraz w Dzienniku elektronicznym   i Fb Szkoły. 

4. Rodzice proszeni są o podpisanie zgody na pomiar temperatury u dzieci przy każdorazowym wejściu do budynku szkoły zgodnie z procedurami bezpieczeństwa,   z którymi zapoznać się będzie można na stronie internetowej i profilu Facebook szkoły. 

Rodzice dzieci przedszkolnych dodatkowo proszeni są o wypełnienie oświadczenia.  

5. Ogólne zalecenia sanitarne:

- w budynku szkoły od 02.09.2020r. mogą przebywać tylko uczniowie i pracownicy szkoły;

- do szkoły posyłamy dzieci zdrowe bez gorączki, kaszlu lub innych objawów chorobowych - dziecko                z temperaturą powyżej 37,5° C powinno pozostać    w domu;

- po wejściu do szkoły dezynfekujemy ręce;

- na korytarzach, w szatni oraz toaletach  przebywamy w przyłbicach/maseczkach ochronnych

- często myjemy ręce;

- nie dotykamy oczu, ust i nosa;

- zachowujemy dystans społeczny. 

6. Informujemy również, iż ruszają zapisy do stołówki i świetlicy szkolnej, karty zgłoszenia do pobrania w załączonych plikach. Zapisy dla uczniów klas I-VIII (dzieci oddziałów przedszkolnych są odgórnie objęte żywieniem).

Podpisane zgody, oświadczenia i karty zgłoszenia do stołówki i świetlicy szkolnej należy dostarczyć do szkoły do dnia 2 września osobiście lub za pośrednictwem dziecka.

(Do świetlicy szkolnej zapisujemy dzieci rodziców obojga pracujących).

 

 

 Drodzy tegoroczni Absolwenci Naszej Szkoły -wyniki Egzaminu ósmoklasisty do odebrania w  Szkole 31.07.2020 w godz 9.00 - 10.00. Wyniki może odebrać uczeń lub jeden z opiekunów. Zapraszamy

 WYNIKI KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

 ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

W związku z sytuacją meteorologiczną i prognozowanymi dalszymi odpadami deszczu, biorąc pod uwagę wszelkie obostrzenia epidemiologiczne, zmianie ulega standardowy przebieg zakończenia roku szkolnego 2019/2020.

09:00  Msza Święta w kościele parafialnym

Po Mszy Świętej uczniowie proszeni są o przybycie do szkoły w dniu 26 czerwca 2020 po odbiór świadectw zgodnie z harmonogramem:

10:00  Klasa  I sala nr 18

10:00  Klasa II sala nr 17

10:00  Klasa III sala gimnastyczna

10:00  Klasa IV sala 2

10:30  Klasa V sala 4

10:30  Klasa VI sala 23

11:00  Klasa VIII  sala gimnastyczna

11:00  Klasa VII  sala 3

11:00-12:00 Oddział przedszkolny grupa młodsza  podzielona na dwie grupy (po 12 dzieci)

11:00-12:00 Oddział przedszkolny grupa starsza podzielona na dwie grupy (po 12 dzieci)

Każdy uczeń i opiekun zobowiązany jest do posiadania maseczki przed wejściem na teren szkoły                      i dokonać dezynfekcji rąk przy wejściu do budynku zachowując bezpieczną odległość.

 

 SP RZÓZA STADNICKA - DZIEŃ PATRONA  2020

 

Drodzy ósmoklasiści - garść przydatnych informacji dla Was

Podkategorie

Dziennik elektroniczny

KONTAKT

KONTAKT:

Brzóza Stadnicka 425

37-110 Żołynia

tel./fax: (17) 224-80-23

e-mail szkoły: 

spbrzozastadnicka@wp.pl