UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „Skip” Brzóza Stadnicka –
wykorzystanie dotacji finansowej w ramach wspierania rozwoju sportu na terenie gminy – 2021

 

Klub Sportowy „Skip” Brzóza Stadnicka działający przy Szkole Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Brzózie Stadnickiej  jest stowarzyszeniem zrzeszającym uczniów, rodziców, nauczycieli i sympatyków. Klub opiera swoją działalność przede wszystkim na społecznej pracy swoich członków i działaczy oraz pomocy rodziców uczniów.

W minionym roku szkolnym klub w ramach swojej działalności rozdysponował środki finansowe z uzyskanej dotacji w ramach wspierania rozwoju sportu na terenie gminy od Wójta Gminy Żołynia. Uzyskana dotacja pozwoliła na doposażenie bazy sportowej szkoły, zorganizowanie Szkolnego Turnieju Rzucanki Siatkarskiej i Piłki Siatkowej Drużyn Mieszanych oraz turnieju szachowego. W planach było również sfinansowanie wyjazdów o charakterze sportowym  dla uczniów naszej szkoły, co jednak zawieszono ze względu na zagrożenie pandemiczne. Dzięki dofinansowaniu z Urzędu Gminy Żołynia szkoła wzbogaciła się o nowy sprzęt sportowy: piłki do koszykówki, piłki do piłki nożnej, piłki gimnastyczne, zestawy do badmintona, skakanki oraz wiele innych przyborów i akcesoriów sportowych. Dodatkowo zakupione zostały piękne medale oraz dyplomy, które zostały wręczone uczestnikom po zakończeniu rozgrywek turniejowych.

Zakupiony sprzęt i akcesoria sportowe, pozwalają nauczycielom na wzbogacanie zajęć sportowych prowadzonych na każdym szczeblu edukacji, co ma ogromny wpływ na aktywność dzieci podczas zajęć.

W minionym roku szkolnym zarząd klubu ponownie zwrócił się do Wójta Gminy Żołynia o dotację finansową. Mamy nadzieję że nasza prośba zostanie pozytywnie rozpatrzona co pozwoli na kontynuowanie działalności naszego klubu.

 

Renata Fergisz

Katarzyna Rogowska

 

UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „Skip” Brzóza Stadnicka – wykorzystanie dotacji finansowej w ramach wspierania rozwoju sportu na terenie gminy

Od 1 października 2019 roku, funkcjonuje w naszej szkole Klub Sportowy „Skip” Brzóza Stadnicka. Jest on stowarzyszeniem zrzeszającym uczniów, rodziców, nauczycieli i sympatyków. Klub opiera swoją działalność przede wszystkim na społecznej pracy swoich członków i działaczy oraz pomocy rodziców uczniów.

Innowacja ta jest wynikiem obserwacji i spostrzeżeń nauczycieli w trakcie pracy na lekcjach wychowania fizycznego oraz innych zajęć sportowych. Do najważniejszych celów jakie postawili sobie zarząd i członkowie klubu należą:

 1. Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sporto­wego uczniów
  w oparciu o możliwości obiektowe i sprzęto­we szkoły oraz o pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków Klubu.
 2. Angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wie­ku, stopnia sprawności
  i zainteresowań sportowych.
 3. Uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim.
 4. Upowszechnianie właściwych postaw w zakresie ochrony zdrowia, higieny życia codziennego oraz promocji zdrowia.
 5. Organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych.
 6. Organizowanie uczniom wszystkich klas różnorodnych form współzawodnictwa sportowego.
 7. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu.

Realizowanie powyższych celów będzie możliwe dzięki środkom otrzymanym od darczyńców oraz z otrzymanych dotacji finansowych.

W pierwszym roku swojej działalności Zarząd Klubu wystąpił do Wójta Gminy Żołynia z wnioskiem o dotację finansową w ramach wspierania rozwoju sportu na terenie gminy.

Uzyskana dotacja pozwoliła na doposażenie bazy sportowej szkoły, zorganizowanie Szkolnego Turnieju Rzucanki Siatkarskiej i Piłki Siatkowej Drużyn Mieszanych.

W planach było również sfinansowanie wyjazdów o charakterze sportowym  dla uczniów naszej szkoły, co jednak uniemożliwił wybuch  pandemii.

Dzięki dofinansowaniu z Urzędu Gminy Żołynia szkoła wzbogaciła się w nowy sprzęt sportowy: stoły do tenisa, materace, piłki do siatkówki, piłki do piłki ręcznej, wózek na piłki, tablice punktowe, piłki lekarskie, kule, oszczepy, szachy, zegary szachowe, blok startowy oraz akcesoria sportowe.

Dodatkowo zakupione zostały piękne medale, które zostaną wręczone po zakończeniu rozpoczętych rozgrywek turniejowych.

Mamy nadzieję, że to dopiero początek i wkrótce atrakcyjna baza sportowa szkoły, a także bogata oferta konkursowa zachęci dodatkowo dzieci i młodzież do podejmowania wszelkiego rodzaju aktywności fizycznej. 

Renata Fergisz

Katarzyna Rogowska

 

 

 

 

 

 

 

 

Dziennik elektroniczny

KONTAKT

KONTAKT:

Brzóza Stadnicka 425

37-110 Żołynia

tel./fax: (17) 224-80-23

e-mail szkoły: 

spbrzozastadnicka@wp.pl