Skład Samorządu Uczniowskiego

na rok szkolny 2020/2021:

 

Przewodniczący: 

Oskar Fergisz

Z-ca: 

Ewa Nowak

Skarbnik

Dominika Wilczek

Sekretarz

Maja Mączka

 

Sekcja techniczna:

Jakub Buszta

Dominik Kuźniar

Oskar Fergisz

Krystian Biały

Łukasz Rejman

Sekcja dekoracyjna:

Zuzanna Urban

Klaudia Skoczylas

Maja Mączka

Agnieszka Ożóg

Dominika Wilczek

Ewa Nowak

 

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

SZKOŁA PODSTAWOWA W Brzózie Stadnickiej

ROK SZKOLNY 2020/2021

 

Rozwijanie aktywności i samorządności jest jedną z ważniejszych spraw w procesie wychowania.

To przez takie działania rozbudza się inicjatywę uczniów, ich samodzielność. Dlatego na terenie Szkoły prężnie działa Samorząd Uczniowski. Praca SU dotyczy pewnych kręgów tematycznych systematycznie rozwijanych i realizowanych w procesie dydaktyczno – wychowawczym. Prezentowany poniżej harmonogram działań jest zgodny ze statutem szkoły i dostosowany do oczekiwań uczniów, nauczycieli i wychowawców.

 

SAMORZĄD UCZNIOWSKI DZIAŁA W NASTĘPUJĄCYCH OBSZARACH:

 

 • DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA
 • DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA
 • DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO-OŚWIATOWA

 

ZADANIEM OPIEKUNÓW SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO JEST:

 • czuwanie nad całokształtem prac Samorządu Uczniowskiego;
 • pośredniczenie między uczniami a nauczycielami oraz rodzicami;
 • doradzanie i wspomaganie inicjatyw uczniowskich.

 

EFEKTEM DZIAŁAŃ PRZEDSTAWICIELI SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO NASZEJ SZKOŁY JEST:

 • wzrost aktywizacji i uspołecznienia uczniów oraz wdrożenie ich do samodzielności poprzez rozwój samorządności, kształtowanie postaw prospołecznych, obywatelskich i patriotycznych, 
 • wypracowanie schematu działań, który z powodzeniem można corocznie powtarzać, wypełniając go pomysłami i działaniami wynikającymi z oczekiwań dzieci i potrzeb szkoły,
 • pielęgnowanie tradycji szkolnej i ceremoniału,
 • reprezentowanie interesów młodzieży szkolnej wobec Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i organów (podmiotów) pozaszkolnych,
 • stwarzanie możliwości rozwijania demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów i przyjmowania współodpowiedzialności za jednostki i grupy oraz wzrost   umiejętności pracy w zespole i komunikacji interpersonalnej,
 • wzrost empatii - podejmowanie konkretnych działań na rzecz osób będących w szczególnie trudnej sytuacji i na rzecz zwierząt.

 

 

Zadania do wykonania:

 

AKCJE STAŁE:

 • prowadzenie gazetki ściennej  Samorządu Uczniowskiego i  dbanie o jej estetykę;
 • wywieszanie aktualnych informacji o pracy Samorządu Uczniowskiego;
 • ustne informowanie społeczności szkolnej o akcjach organizacji;
 • całoroczna zbiórka nakrętek pn. „Nie wykręcaj się - zbieraj nakrętki";
 • spotkania Rady Samorządu Uczniowskiego z opiekunami;
 • współpraca z Radą Rodziców naszej szkoły;
 • aktualizacja informacji o działalności Samorządu Uczniowskiego na stronie internetowej szkoły lun szkolnym profilu Facebook;
 • współpraca ze Szkolnym Kołem Wolontariatu;
 • udział w uroczystościach szkolnych;
 • działania wynikające z aktualnej sytuacji;

 

Wrzesień

 • Pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu ślubowania klasy I oraz rozpoczeciu roku szkolnego;
 • Organizacja kampanii wyborczej, wyborów do Samorządu Uczniowskiego – samorządy klasowe 4–8, wychowawcy i opiekunowie SU;
 • Wybory Zarządu Samorządu Uczniowskiego;
 • Stworzenie planu pracy SU, aktualizacja regulaminu SU;
 • Rozpoczęcie całorocznej akcji „Nie wykręcaj się - pomóż chorym dzieciom”;
 • Zagospodarowanie i aktualizacja tablicy SU.

 

Październik

 

 • Dzień Edukacji Narodowej – przygotowanie uroczystości i wręczenie upominków pracownikom szkoły;
 • Ogłoszenie i przeprowadzenie powiatowego konkursu piosenki patriotycznej: „Moja Ojczyzna, moja Polska”.
 • Szkolny konkurs na najpiękniej pomalowaną dynię - święto dyni.

 

Listopad

 • Narodowe Święto Niepodległości – poszukujemy świadków historii, udział w apelu;
 • Tydzień Życzliwości
 • Szkolny konkurs na najbardziej kolorową maseczkę
 • Andrzejki – dyskoteka szkolna; wróżby i zabawy andrzejkowe
 • Rozstrzygnięcie Powiatowego konkursu piosenki patriotycznej pt.”Moja Ojczyzna, moja Polska”.
 • Spotkanie zawodoznawcze – spotkanie z Muzyką

 

 

Grudzień

 • Warto pomagać – zbiórka darów dla Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego w Otwocku;
 • Tydzień życzliwości;
 • Mikołajki - upominek dla każdego ucznia i pracownika naszej szkoły – akcja współpracy z Radą Rodziców;
 • „Z bajką przez świat” – nagrania bajek czytanych dla najmłodszych;
 • Boże Narodzenie: wystrój klas, udekorowanie choinki, przygotowanie plakatu świątecznego z życzeniami dla Rady Pedagogicznej i dla uczniów naszej szkoły;
 • Akcja „Zaśpiewajmy kolędy na przerwie”.

 

Styczeń

 • „Nauczyciel też człowiek” – rozpoczęcie cyklicznej akcji prowadzenia wywiadów                      z nauczycielami;
 • Sporządzenie sprawozdania z pracy Samorządu Uczniowskiego za I semestr w roku szkolnym;
 • Nasi najlepsi –prezentacja uczniów
 • Zabawa choinkowa – pomoc w dekoracji sali gimnastycznej
 • Rozpoczęcie akcji „Żywe obrazy”

 

 

Luty

 • Dawno, dawno temu – historia tworzona tu i teraz…
 • Słodki upominek w Tłusty czwartek - akcja we współpracy z Radą Rodziców;
 • Dyskoteka Walentynkowa; ubieramy się na czerwono;
 • Poczta walentynkowa.
 • Stworzenie kodeksu uprzejmości.
 • Tu tworzy się piękno – spotkanie z lokalnym artystą.

 

Marzec

 • Dzień Kobiet – upominek dla Pań i dziewczyn naszej szkoły.
 • „Dzień na sportowo” połączony z ćwiczeniami na przerwach.
 • Tydzień zdrowego żywienia – FB.
 • Dzień wiosny.
 • Młodsi starszym pomagają – burza mózgów nt. możliwości niesienia pomocy najmłodszym.
 • Z ekologią na Ty – akcja promująca zachowania pro- ekologiczne.

 

Kwiecień  

 • Dzień Książki dla dzieci;
 • Dzień Świadomości – wiedzy o autyzmie;
 • Wielkanoc – kartka wyszywana igłą i nitką;
 • Byle do wakacji – rozpoczęcie akcji związanych z odliczaniem dni do wakacji na szkolnym FB.
 • Obchody Dnia Ziemi – ubieramy się na zielono; wykonanie gazetki okolicznościowej;
 • Bez barier – spotkanie z osobą niepełnosprawną.

 

Maj

 

 • Szkolny konkurs Wiedzy o Symbolach Narodowych.
 • Dzień Niewidzialnej Pracy
 • Kolorowy zawrót głowy - ubieramy się w kolory tęczy - Dzień Życzliwości i Pozdrowień.
 • Dzień Samorządu Terytorialnego- spotkanie z przedstawicielami władz lokalnych.
 • Dzień Tańca

 

 

Czerwiec

 • Dzień dziecka – dzień gier i zabaw integracyjnych
 • Wspieranie i organizacja „Festynu Rodzinnego”
 • Podsumowanie pracy Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2019/2020;
 • Nasi najlepsi –promocja i prezentacja uczniów wyróżniających się w szkole.
 • Przygotowanie wniosków do realizacji w przyszłym roku szkolnym;
 • sporządzenie sprawozdania z pracy Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2020/2021;
 • Uroczyste Zakończenie roku szkolnego 2020/2021.

  

 

 

 

 

 

 

Dziennik elektroniczny

KONTAKT

KONTAKT:

Brzóza Stadnicka 425

37-110 Żołynia

tel./fax: (17) 224-80-23

e-mail szkoły: 

spbrzozastadnicka@wp.pl