RADA PEDAGOGICZNA

SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO

W BRZÓZIE STADNICKIEJ

 

 

 

 

mgr Renata Fergisz


wychowanie fizyczne
informatyka
gimnastyka korekcyjna

 


mgr Jolanta Fus

język polski
język niemiecki
historia
bibliotekarstwo
egzaminator

 

 

mgr Dorota Pudło

wychowanie przedszkolne
oligofrenopedagog

 

 

 

mgr Renata Golenia

edukacja wczesnoszkolna
wychowanie do życia w rodzinie
logopeda
doradztwo zawodowe

 

 

 mgr Katarzyna Rogowska


edukacja wczesnoszkolna
gimnastyka korekcyjno - kompensacyjna

 

 

mgr Jolanta Buszta

edukacja przedszkolna

 

 

mgr Anna Stopyra

edukacja wczesnoszkolna
pedagog

 

 

 

mgr Anna Brzezicka

plastyka
technika
biblioteka

 

 

mgr Edyta Iwańczyk - Slovinska

język angielski

 

 

 

mgr Katarzyna Piękoś

muzyka
plastyka
rytmika

 

 

Ks. Henryk Franków

religia


Ks. Jakub Zborowski
religia


mgr Zofia Szpila

biologia 
wychowanie do życia w rodzinie
egzaminator mgr Ryszard Niemiec

matematyka
fizykamgr Grzegorz Podolec

historia
geografia
wiedza o społeczeństwie

doradztwo zawodowemgr Jan Kosior

język niemieckimgr Danuta Sztur

chemia


mgr Henryk Leja

edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Katarzyna Głąb

nauczyciel wspomagający

nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
nauczyciel muzyki
nauczyciel plastyki
pedagog
arteterapeuta
trener umiejętności społecznych TUS


Dziennik elektroniczny

KONTAKT

KONTAKT:

Brzóza Stadnicka 425

37-110 Żołynia

tel./fax: (17) 224-80-23

e-mail szkoły: 

spbrzozastadnicka@wp.pl