W tym roku szkolnym nasze Misie biorą udział w Ogólnopolskim Programie Krainy Muzyki "Muzyka to Matematyka".
Przedszkolaki wykonują zadania projektowe, świetnie się przy tym bawiąc. 💃🕺 
 
🇬🇧 W tym roku szkolnym nasza placówka bierze udział w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym "Angielski jest fun-tastyczny". Jego głównym celem jest rozwijanie kompetencji kluczowej, jaką jest znajomość języków obcych.
Kolejnym celem jest pokazanie uczniom, jak ważna w naszych czasach jest znajomość języka angielskiego, rozbudzenie zainteresowania krajami anglojęzycznymi oraz budzenie i rozwijanie ciekawości poznawczej uczniów poprzez stworzenie im różnorodnych możliwości obcowania z językiem angielskim.
Uczestnicy projektu poprzez zaangażowanie w realizację zadań rozwijają wiarę we własne możliwości językowe, zdobywają wiedzę na temat kultury, geografii i historii innych krajów, a także uświadamiają korzyści płynące z uczenia się języków obcych.
W roku szkolnym 2022/2023 nasze przedszkolaki przystąpiły do realizacji Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego pn. "Kreatywne prace plastyczne".
Cele projektu:
- prowadzenie twórczych działań plastycznych wspierających rozwój, a szczególnie
motoryki małej, koordynacji wzrokowo-ruchowej, integracji sensorycznej, spostrzegania, pamięci, uwagi i mowy,
- zaspokajanie naturalnej potrzeby tworzenia i aktywności plastycznej w zakresie eksperymentowania z różnymi materiałami, narzędziami i technikami plastycznymi, nabywania doświadczeń i polisensorycznego poznawania stymulującego rozwój,
- rozwijanie wyobraźni i kreatywności,
- tworzenie prac plastycznych inspirowanych przyrodą, naturą i najbliższym otoczeniem za pomocą różnych technik rysunkowych, malarskich, graficznych, papierowych i mieszanych,
- rozwijanie samodzielności, wzmacnianie ,poczucia sprawczości i wiary we własne możliwości
- kształtowanie postaw proekologicznych poprzez recykling plastyczny oraz wykluczenie materiałów zawierających plastik.
Dzieci raz w miesiącu realizują zadania plastyczne zaproponowane przez organizatora projektu.
Trzymajcie kciuki !!!
 
 Efekty poszczególnych zadań można obserwować na Facebook'u Naszej Szkoły.

 

Dziennik elektroniczny

KONTAKT

KONTAKT:

Brzóza Stadnicka 425

37-110 Żołynia

tel./fax: (17) 224-80-23

e-mail szkoły: 

spbrzozastadnicka@wp.pl