Czwartek 14 października 2021 r. - DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ - dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.
Zajęcia opiekuńcze odbywać się będą w godz. 9:00-12:00 (szczegółowy plan dnia dostępny u wychowawców klas)
 
Piątek 15 października 2021 r. - Dniem wolnym od zajęć dydaktyczno - wychowawczych.
 

Dziennik elektroniczny

KONTAKT

KONTAKT:

Brzóza Stadnicka 425

37-110 Żołynia

tel./fax: (17) 224-80-23

e-mail szkoły: 

spbrzozastadnicka@wp.pl