W bieżącym roku szkolnym nasza szkoła (a konkretnie klasy 5-8)  bierze udział w  innowacji pedagogicznej  - Programie  InstaLing dla Szkół.

Proponowana innowacja jest wynikiem dotychczasowych obserwacji i spostrzeżeń w trakcie pracy w szkole podstawowej oraz analizy postępów i osiągnięć uczniów. Podczas realizacji innowacji uczniowie będą mieli możliwość rozwijania swoich zdolności językowych atrakcyjnej metodzie pracy oraz technice i narzędziom multimedialnym. Innowacja przewiduje udział uczniów w programie Insta.ling. Nauczyciel przynajmniej raz w tygodniu przydziela słówka dla każdej klasy oraz sprawdza systematyczność pracy i postępy uczniów. Uczniowie powinni codziennie wykonywać jedną sesję nauki, która trwa około 5 minut.

Po więcej szczegółów zapraszamy na stronę Programu:

https://instaling.pl/szkoly.php

 

Dziennik elektroniczny

KONTAKT

KONTAKT:

Brzóza Stadnicka 425

37-110 Żołynia

tel./fax: (17) 224-80-23

e-mail szkoły: 

spbrzozastadnicka@wp.pl