Spotkanie

z rodzicami

 

Informujemy, że śródroczne spotkanie wychowawców 

z rodzicami uczniów klas

I - VIII odbędzie się

29. 01.2020 r. (środa)

o godz. 16.30.

Serdecznie zapraszamy! 

 

Dziennik elektroniczny

KONTAKT

KONTAKT:

Brzóza Stadnicka 425

37-110 Żołynia

tel./fax: (17) 224-80-23

e-mail szkoły: 

spbrzozastadnicka@wp.pl