Wywiadówka

 21 listopada

o godz. 16.30

odbędzie się śródroczne spotkanie rodziców wszystkich uczniów

z wychowawcami klas.

Serdecznie zapraszamy!

Dziennik elektroniczny

KONTAKT

KONTAKT:

Brzóza Stadnicka 425

37-110 Żołynia

tel./fax: (17) 224-80-23

e-mail szkoły: 

spbrzozastadnicka@wp.pl